5.1 Doet (arts)

Een arts of dokter gebruikt communicatie om doelen binnen het medische domein te bereiken.  

Hoe doe ik dat?

 1. U informeert de hulpvrager over het doel, de aard, de omvang en de procedure van het onderzoek, behandeling en/of verwijzing. U communiceert doelgericht
 2. U licht de opbouw van het consult toe, u legt uit 
 3. U stelt de hulpvrager in de gelegenheid vragen te stellen, u communiceert interactief
 4. U vraagt en biedt zo nodig verduidelijking
 5. U geeft inzicht in het behandelplan en gaat na of de hulpvrager dat begrijpt, u controleert
 6. U controleert aan het eind van het gesprek of de hulpvraag is beantwoord. U werkt immers doelgericht
 7. U observeert het doen en laten van de hulpvrager, inclusief diens gevoelens en gedachten, en betrekt deze observaties bij uw (vervolg)handelen. U integreert
 8. U houdt rekening met diversiteit (sexe, leeftijd, taal, religie, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond etc.) en zorgt voor goede onderlinge verhoudingen
 9. U houdt rekening met de hulpvrager, inclusief diens begripsvermogen
 10. U geeft de hulpvrager de mogelijkheid om zich over zijn of haar noden of klachten uit te spreken, u biedt ruimte
 11. U controleert of de hulpvrager u begrepen heeft en vat regelmatig samen.

 Meer weten? Zie Domein