GV: Inleiding

Gespreksvaardigheden zoals de verschillende vormen van luisteren en vertellen, zijn de bouwstenen voor het consult. Op hun beurt bestaan deze gespreksvaardigheden weer uit een groot aantal gesprelkstechnieken.

Hoe doe ik dat?
Afhankelijk van wat u wil bereiken, kiest u voor:
1. Luistervaardigheden: hoewel vooral bedoeld
    om informatie mee te verkrijgen, kan men luisteren ook
    gebruiken om steun mee te geven en het gesprek te 
    structureren;
2. Vertelvaardigheden worden vooral gebruikt om informatie
    mee te verstrekken. 

Ga door met : luistervaardigheden.