5. Didactische vragen

Didactische vragen zijn open vragen waarmee men zaken en vooral gedrag inzichtelijk kan maken.

Hoe doe ik dat?

  1. Waarom zou u bepaald communicatief gedrag doen/laten, wat is de bedoeling?
  2. Waarom zou u het zo aanpakken, wat is het werkzame mechanisme?
  3. Wat is beoogde effect, wat zijn de resultaten?
  4. Zijn er ook bijwerkingen of neveneffecten?
  5. Hoe zou u dit aan anderen leren, hoe past dit in hun ontwikkeling?
  6. Zijn er nog suggesties om dit gedrag inzichtelijk(er) te maken?

Meer weten? Zie Inleiding