2.2.6.1 Toelichting AHMAS-fractaalmodel

Het AHMAS-fractaalmodel ordent 

Hoe doe ik dat? 

1. U gaat uit van het principe vorm volgt functie

2. U beseft dat het platform waarin u nu werkt (Ahmas) als metaplatform fractaal is opgebouwd uit eenheden die steeds tenminste de volgende drie modules omvatten:

2. Binnen iedere leerlijn, inclusief de fractale pagina’s, doorloopt men de logische route: 

Aangezien Ahmas in alle vormen oneindig kopieer- en overdraagbaar is, kan iedere soort gebruiker zijn of haar eigen invulling geven aan ieder onderwerp in welke samenstelling dan ook.

Meer weten?Zie AHMAS-fractaalmodel