Eindtoets (consultvaardigheden)

Deze toets combineert een videofragment uit de praktijk met toetsvragen over de leerstof.