Fase 1: Het slechte nieuws meedelen

Om de spanning niet onnodig te rekken en op te voeren, deelt men het slechte nieuws na een zeer korte inleiding correct, maar onomwonden mee. Het gaat erom de belangrijkste boodschap zo snel mogelijk in duidelijke en begrijpelijke taal mee te delen. Meer informatie geven dan alleen het slechte nieuws, heeft in het algemeen geen zin. Uw gesprekspartner kan na de emotionele klap doorgaans weinig aandacht opbrengen voor een verdere uitleg, laat staan deze onthouden. Hoe compacter en duidelijker de formulering, des te meer tijd en ruimte men vervolgens heeft om aan de twee overige doelen te werken: de emotionele verwerking bevorderen en houvast bieden voor de nabije toekomst.

Ga door met: fase 2