Fase 2: Helpen bij het verwerken

Nadat u de belangrijkste boodschap heeft verteld, moet de ander deze eerst verwerken, alvorens in staat te zijn om uw verdere uitleg over wat er precies aan de hand is en hoe het verder moet, te kunnen begrijpen en onthouden. Om dit te bereiken, pauzeert u na de mededeling en wacht u op de eerste reactie. De meeste mensen reageren na een ogenblik van stilte uit zichzelf. Zonodig maakt u een uitnodigende opmerking, zoals: "U bent er stil van, merk ik". Door vervolgens actief en steunend te luisteren naar de reactie, helpt u de ander de strekking van het slechte nieuws te verwerken. Pas als de ander weer wat tot rust is gekomen, is verdere uitleg of wenselijk. Reacties als schrik, ongeloof, verwijten, agressie, verdriet en wanhoop neemt u niet weg met informatie, wel met (h)erkenning, bevestiging en gepast stilzwijgen. Als de eerste emoties in het gesprek zelf wat zijn gezakt, is het tijd om ook aan houvast voor de nabije toekomst te werken.

Omdat deze fase de meest cruciale, maar tevens meest moeilijke is van het hele gesprek, is het raadzaam het onderdeel omgaan met emoties nog eens apart te bestuderen!

Ga door met: fase 3