Fase 3: Houvast bieden

Slecht nieuws leidt tot emotionele chaos en mentale verwarring. Het bieden van enig houvast voor de nabije toekomst is dan ook geboden.

Hoe doe ik dat?
Dit kan op verschillende manieren:
- inhoudelijk houvast bieden: u geeft duidelijkheid over wat er in grote lijnen aan de hand is en wat dit globaal voor de ander betekent, in termen van ernstig, zorgelijk en dergelijke. Wees correct, maar vermijd details!
- procedureel houvast bieden: u geeft inzicht in het vervolgtraject, welke onderzoeken, behandelingen en afspraken er globaal op het programma staan. Ook hier geldt: wees correct, vermijd details en indien mogelijk, benadruk de keuzemogelijkheden van de ander!
- relationeel houvast bieden: de ander moet weliswaar zelf de nodige ernstige problemen trotseren, maar hoeft dit niet alleen te doen. Geef aan dat voor u de ander de moeite waard is en blijft.
Naarmate de situatie van de ander inhoudelijk gezien minder oplosbaar is, neemt het belang van procedureel en relationeel houvast toe. Aan het eind van ieder slecht- nieuwsgesprek komt dit laatste aspect aan de orde bij de vraag: hoe verder i.c. hoe dit gesprek te besluiten en wat gebeurt er daarna?

Ga door met: fase 4