3.1 Werkvormen

Communicatieve werkvormen zijn gestandaardiseerde manieren om communicatieve activiteiten vorm te geven, hier gekoppeld aan een herkenbare gesprekssituatie.  

                                                  

Hoe doe ik dat?  

  1. U gebruikt diverse vormen van raadpleging, zoals anamnese en voorlichting. U doet aan consultatie
  2. U overlegt, beslist en stemt af met een groep, u vergadert
  3. U gebruikt feedback en kritiek, u stuurt bij
  4. U leidt ernstige meningsverschillen in goede banen, u doet aan conflicthantering
  5. U probeert elkaar beter te begrijpen, u voert een dialoog
  6. U tracht elkaars standpunten aan te scherpen, u houdt een debat of discussie
  7. U informeert groepen, u presenteert
  8. U neemt gezamenlijk besluiten
  9. U overbrugt belangentegenstellingen op een zakelijke manier. U onderhandelt.

Meer weten? Zie Werkwijze