3.1.1.2.1.1 Zelfredzaam

Zelfredzaamheid verwijst naar het in staat zijn om problemen of vraagstukken op te lossen en/of leefbaar te maken.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt voor een heldere inleiding en focust daarin op de relevantie voor de luisteraar 
  2. U maakt het gesprek interactief
  3. U vraagt actief naar eigen ideeën, verwachtingen en vooral gevoelens
  4. U geeft aan wat u (vervolgens) van uw gesprekspartner verwacht.

Meer weten? Zie Informeren