Fase 4: Het vervolg bespreken en het gesprek beëindigen

Hoewel dat gevoelsmatig anders ligt, luidt slecht nieuws een nieuwe fase in en staat men gezamenlijk aan de vooravond van belangrijke beslissingen. Verdere verwerking en bezinking van de informatie is nodig, maar vraagt tijd. De eigenlijke verwerking gebeurt in principe buiten het slecht-nieuwsgesprek en bij voorkeur in de eigen omgeving. Het onmiddellijk en ter plekke nemen van belangrijke beslissingen is dan ook sterk af te raden. Kortom, het incidentele slechts-nieuwsgesprek dient te worden omgezet in de start van een begeleidingstraject dat voldoende basis geeft voor de toekomst, hoe ongewis ook.

Hoe doe ik dat?
1. het huidige gesprek beeindigen; ter afsluiting van het gesprek biedt u de ander niet alleen voorlichtingsmateriaal aan, maar bij voorkeur ook de mogelijkheid om na het gesprek van de eerste schrik te bekomen en alles nog eens voor zichzelf op een rijtje te zetten. Indien mogelijk biedt u hierbij ook de nodige logistieke ondersteuning (rustige ruimte, koffie, deskundige hulp) en brengt de ander daar persoonlijk naartoe.

2. de periode tussen nu en het volgende contact overbruggen; u maakt eerst een samenvatting van hetgeen er op korte termijn gaat gebeuren, zoals afspraken inclusief met uzelf. Het gaat om een overzicht van wat er wanneer gaat gebeuren en met wie men dan te maken krijgt.

Ga verder met Feedback geven