2.1.1.3.2 Hierarch.lijn

De stijl van communiceren wordt bepaald door 'de hierarchische lijn', de verhouding tussen leidinggevenden en medewerkers.
                                                      
Hoe doe ik dat? 
  1. U geeft als leidinggevende medewerkers feedback en vertoont voorbeeldgedrag
  2. U informeert uw medewerkers over beleid, betrekt ze bij interactieve beleidsvorming, voorkomt informatie-overload en besteedt aandacht aan het imago van de afdeling of organisatie
  3. U stimuleert kennismanagement door medewerkers zelf door ruimte te scheppen voor het delen van kennis en uw eigen bereidheid om kennis te delen
  4. U motiveert uw medewerkers door in te spelen op de carrière-ankers van medewerkers, u bent helder over de wijze van belonen, u markeert gebeurtenissen, viert successen en u stimuleert het ontwikkel- en leerklimaat.

Meer weten? Zie Communicatiestijlen