2.2.3 RULO-model

Het RULO-model is een communicatieve blauwdruk voor het geven van voorlichting (Wouda & van de Wiel), waarbij RULO een acroniem is dat de taken van de voorlichter samenvat en staat voor: Regie houden, Uitleg geven, Luisteren & Overleggen.

                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt er voor dat de ander (motivationeel) openstaat voor uw informatie
  2. U zorgt er voor dat de ander (cognitief) in staat is informatie te begrijpen en onthouden
  3. U zorgt er voor dat de ander (emotioneel) de informatie kan beoordelen en verwerken
  4. U zorgt er voor dat de ander (gedragsmatig) in staat is om besluiten te nemen en daar vervolgens actie aan te verbinden.

Meer weten? Zie Modelleringswijze