2.2.4 SDM-model

Het Shared Decison Making-model (SDM) is een communicatieve blauwdruk voor het gezamenlijk nemen van beslissingen.

                                                

Hoe doe ik dat?

  1. U signaleert vraagstukken of dilemma's en beschrijft deze nauwkeurig, u verheldert
  2. U formuleert beoordelingscriteria  
  3. U stimuleert het bedenken van mogelijke oplossingen, u gaat brainstormen
  4. U vergelijkt mogelijke oplossingen met elkaar in het kader van de gekozen criteria, u beoordeelt
  5. U leidt de betrokkenen naar de uiteindelijke keuze.U begeleidt
  6. U besteedt van te voren aandacht aan de uitvoering van de (te verwachten) keuze. U anticipeert
  7. U besteedt na afloop aandacht aan de gekozen oplossing en het doorlopen proces. U evalueert.

Meer weten? Zie Modelleringswijze