Vormaspecten: communicatiemedia

Om informatie uit te kunnen wisselen, is een medium of informatiedrager noodzakelijk. Vaak is dat het gedrag van de persoon zelf, maar men kan ook gebruik maken van papier, e-mail, radio, TV etc. Ieder medium heeft bepaalde voor- en nadelen. De TV is in staat indringende beelden van de buitenwereld naar onze binnenwereld te brengen, maar stelt omgekeerd minder voor dan een leeg vel papier. Ieder medium heeft ook bepaalde filterende eigenschappen en beïnvloedt daarmee op eigen wijze de onderlinge communicatie. 

Vanwaar deze verschillende media?

Door de eigenschappen van de verschillende media te combineren, kunt u uiterst effectief en efficiënt communiceren.  

Ga door met: verbale en nonverbale communicatie