Context

De setting waarin communicatie plaatsvindt, bijvoorbeeld een ziekenhuis, advocatenkantoor of thuis, bepaalt in belangrijke mate:
- de onderlinge verhoudingen;
- de wijze van communiceren;
- wat men als wel of niet acceptabel beschouwt.
Doorgaans hangt de setting nauw samen met het onderwerp van gesprek, de personen die met elkaar contact hebben en hun doelstellingen met hun onderlinge communicatie.    

U heeft nu alle inhoudelijke leerstof verwerkt. Ga door met: de eindtoets.