Aandacht geven

Aandacht geven is het expliciet laten blijken dat men interesse heeft in (het betoog van) de ander. Deze aandacht is doorgaans een voorwaarde voor de gesprekspartner om  zijn verhaal te vertellen. 

Hoe doe ik dat?
U geeft m.b.v. non-verbale communicatie blijk van uw aandacht, zoals:
1. oogcontact, intensief echter zonder te staren;
2. houding, ontspannen, asymmetrisch, licht voor- of achterovergebogen en naar de ander toegewend; 
3. gebaren, waarvan vooral knikken met uw hoofd en uitnodigende handbewegingen een aandachtgevende werking hebben; 
3. fysieke afstand die vooral de intensiteit van het contact uitdrukt. Naarmate de aandacht explicieter is, des te kleiner de afstand.