Inleiding

Het consult is de verzamelnaam van allerlei vormen van raadpleging of overleg. Het consult kan zowel het gehele proces van probleemoplossen omvatten of een of meer onderdelen daarvan. De exacte vorm bepaalt men op basis van wat men met het consult wil bereiken. 

Hoe doe ik dat? 
Afhankelijk van het doel, kiest u voor:
- probleemverhelderen; wat speelt er precies? 
- voorlichten; als informatieverstrekking een oplossing is 
- overleggen; om het contact in goede banen te leiden.