Probleemverhelderen

De oplossing van een probleem valt of staat doorgaans met het in kaart brengen van de aard van het vraagstuk en de belangrijkste determinanten daarvan. Doorgaans kiest men eerst voor een vraaggesprek, al of niet gevolgd door (vervolg)onderzoek. In sommige disciplines spreekt men van anamnese; in andere disciplines gebruikt men ook wel de term intake of probleemverkenning.

Hoe doe ik dat?
u stelt vooral vragen om informatie te verzamelen
- u brengt structuur aan m.b.v. samenvattingen;
u laat merken dat u de ander begrijpt (actief luisteren).