Voorlichten

Voorlichten is het gebruiken van informatie-overdracht voor het bieden van een oplossing door de ander in staat te stellen diens problemen te aanvaarden, op te lossen en/of te voorkomen. Behalve dat voorlichting aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, dient u de vorm van voorlichting te laten aansluiten bij de gestelde doelen.

Hoe doe ik dat?
Afhankelijk van uw doel, kiest u voor het:
1. vergroten van kennis en inzicht (informeren);
2. verwerken van ervaringen en gevoelens (steunen);
3. leren van vaardigheden (instrueren);
4. beïnvloeden van gedrag (adviseren);
5. helpen bij besluitvorming (counselen).