Overleggen

Om samen te werken is overleg nodig, zeker als men dit op rationele wijze wil doen en daarbij ook nog gelijkwaardigheid nastreeft. 

Hoe doe ik dat?
Overleggen betekent dat u uw eigen mening inbrengt, maar deze niet ten koste van de goede verstandhouding probeert op te leggen. Om tot een oplossing te komen, waarin de ander uw standpunt gaat delen (overtuigen) of waarin verschillende standpunten kunnen worden verenigd, kunt u het best de volgende stappen doorlopen:
1. aandacht besteden aan de visie van de ander;
2. het (nogmaals) helder verwoorden van uw visie;
3. het samen zoeken naar een oplossing.