Oogcontact en gezichtsuitdrukking

Oogcontact is het vangen van elkaars blik en daarmee van elkaars belangstelling. Met zijn gelaatsuitdrukking geeft iemand uitdrukking aan zijn emoties en daarmee ook aan wat men vindt van de ander. Als professional streeft men in principe naar een actieve werkrelatie na die in het teken staat van vriendschappelijke belangstelling en vertrouwen.

Hoe doe ik dat?
Vriendschappelijke belangstelling en vertrouwen brengt u op cultureel passende wijze doorgaans tot uitdrukking door: 
- regelmatig te glimlachen omdat dit    
  uw vriendschappelijke bedoelingen toont;
- veelvuldig oogcontact, waarmee u uw belangstelling toont;
- een levendige mimiek, waarmee u activiteit en 
  betrokkenheid laat zien.

Ga door met: houding en beweging gebruiken.