Samenvatten

Een samenvatting is een (ver)korte weergave van de essentie van de communicatie tot nu toe. U gebruikt een samenvatting om:
- structuur aan te brengen in het gesprek;
- een onderwerp of het hele gesprek af te ronden;
- na te gaan of u alles goed heeft begrepen;
- te laten weten hoe het gesprek bij u is overgekomen; 
- complexe informatie te ordenen;
- desgewenst bedenktijd te creeren; 
- de teugels van het gesprek (weer) in handen te nemen.

Hoe doe ik dat? 
Een samenvatting bestaat uit een opsomming van de hoofdpunten die uw gesprekspartner naar voren heeft gebracht. Een goede samenvatting gaat zowel over de inhoud van het gezegde als over de besproken gevoelens. Het is vaak handig om een samenvatting aan te kondigen en daarbij te vertellen waarom u samenvat. 

Ga door met: stiltes hanteren