Verbaal volgen

Om uw gesprekspartner te laten merken dat hij uw volledige aandacht heeft, kunt u uw eigen uitingen zo dicht mogelijk in de buurt houden van wat de ander zegt. U laat als het ware uw beider verhalen samenvallen.

Hoe doe ik dat?
U sluit aan bij de ander door:
1. De ander niet of nauwelijks te onderbreken, hooguit 
    voor een aanvullende vraag;
2. U onthoudt zich van commentaar, u volgt immers;
3. U gaat niet in op details en snijdt zeker niet abrupt 
    een ander onderwerp aan.
4. U laat d.m.v. kleine verbale aanmoedigingen 
    merken dat u graag wilt dat de ander verder gaat 
    met zijn verhaal. 
    Verbale aanmoedigingen zijn korte uitingen als 'hm, 
    hm',  'ja, ja', 'gaat u verder' etc.
5. U herhaalt op licht vragende toon wat de ander 
    zojuist heeft gezegd.

Ga door met: vragen stellen