Vragen stellen

Om informatie van de ander te verkrijgen of diens probleem te exploreren, is het stellen van vragen een logische aanpak. Aangezien het vervolgproces valt of staat met het inwinnen van de juiste informatie, is het stellen van de juiste vragen essentieel.

Hoe doe ik dat?
Informatie inwinnen volgt doorgaans een patroon dat van grof naar fijn en van globaal naar gedetailleerd loopt. Die volgorde kunnen we bewerkstelligen door het gebruik van respectievelijk:
1. open vragen;als we (in eerste instantie) geen 
    selectie of sturing aan het verhaal van de ander 
    willen geven, stellen we open vragen omdat deze 
    een algemeen globaal beeld opleveren; 
2. doorvragen, waarmee we, zodra de contouren van 
     het verhaal duidelijk zijn, selectieve vervolgvragen 
     kunnen stellen;
3. gesloten vragen, waarmee we zowel kunnen 
     voorkomen dat we omkomen in (irrelevante)
     informatie, als ook relevante gedetailleerde 
     informatie kunnen verkrijgen.

Om te controleren of we alles goed begrepen hebben, sluiten we onze exploratie af met een samenvatting, bijvoorkeur in vragende vorm zodat de ander ons gemakkelijk kan aanvullen en/of corrigeren.

Ga door met: omstandigheden optimaliseren.