Omstandigheden optimaliseren

De omstandigheden waarin u uw uitleg geeft kunnen het begrip en de aanvaarding daarvan bevorderen of juist danig tegenwerken. Het is raadzaam deze omstandigheden te controleren en zonodig maatregelen te treffen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Hoe doe ik dat?
- De gespreksruimte en de inrichting ervan; bieden ze 
   u de mogelijkheid tot een goed contact?
- De privacy; kunt u een gesprek voeren zonder 
   buitenstaanders meeluisteren?
- Verstoringen; kunt u uw uitleg ongestoord vertellen 
   zonder lawaai, telefoons of derden die de kamer 
   komen binnenlopen?
- Tijdsdruk; is er voldoende tijd om uw uitleg te 
   vertellen en is er voldoende tijd voor de ander om 
   hierop te reageren met aanvullende vragen?
- Ondersteunend materiaal; liggen de tekeningen die u 
   wilt gebruiken en de folders die u wilt uitreiken onder 
   handbereik? 

Voor een meer logistieke benadering van de randvoorwaarden van voorlichting verwijzen we naar elders.

U hebt nu alle inhoudelijke leerstof behandeld. Ga door met : eindtoets