Samenvatting slecht nieuws gesprek

Samenvatting
De doelen van het slecht-nieuwsgesprek zijn:
- zorgen dat de patiënt de informatie begrijpt;
- de patiënt helpen bij het emotioneel verwerken van de informatie;
- de patiënt houvast bieden voor het vervolg.
De opbouw van het slecht-nieuwsgesprek bestaat uit: 
Voorbereiding
• waar, wanneer en met wie?
• wat weet de patiënt al?
• hoe begint u?
• wat moet er aan bod komen?
• welke nazorg is er? 

De belangrijkste boodschap meedelen
• korte inleiding maken
• bericht meedelen
  kort, duidelijk, realistisch
• uitnodigen tot reactie 

Ruimte bieden voor de emotionele reactie
• actief luisteren naar emoties
• bericht zonodig herhalen
• spaarzaam zijn met nieuwe informatie 

Aanvullende informatie geven
• het gesprek structureren
• vragen herhalen
• informatie doseren
• emoties reflecteren
• begrip en verwerking controleren 

Vervolg bespreken en gesprek beëindigen
• een overzichtelijk stappenplan bieden
(wat gaat er wanneer gebeuren, wat kan de patiënt verwachten)
• houvast bieden voor de korte termijn
(vervolgafspraak, vragen opschrijven, huisarts bezoeken o.i.d.)
• schriftelijk materiaal meegeven
• opvang na het gesprek bieden

Ga door met: eindtoets