Antwoorden bij Casus (communicatieleer)

Doelen hulpverlener: 
- beeld krijgen van hoe de patient zich redt (of niet);
- geven van tips en advies (m.b.t. zaken als pijn, eetlust);
- samenwerken met patient;
- impliciet doel: regie houden over het gesprek.

Resultaten:
- wat fragmentarisch en zeker niet compleet beeld;
- of tips en adbies overkomen en beklijven is de vraag; 
- weinig sprake van echte samenwerking;
- houdt wel goed regie over het gesprek.

Suggesties: 
- meer naar het emotionele appel luisteren;
- patient wat explicieter emotioneel steunen;
- legitimeren van behoefte aan 'normale momenten';
- agenda maken samen met de patient;

Aanpak:
- zie leerstof van deze module
- zie eventueel ook: voorlichten (informeren).
 
Ga nu terug naar de casus.