Instrueren

Een behandeling of advies kan van mensen vereisen dat zij bepaalde handelingen zelf verrichten, zoals oefeningen doen of hulpmiddelen gebruiken. Men moet daarvoor vaak nieuwe vaardigheden aanleren en oefenen om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren. De uitleg die hierop betrekking heeft, vatten we samen onder de term (vaardigheden)instructie.

Hoe doe ik dat?
Een instructie bestaat uit de volgende stappen:
1 inleiding;
2 demonstratie;
3 oefening en feedback;
4 herhaalde oefening en praktische toepassing.