Adviseren

Het bedenken van oplossingen voor problemen en deze als suggestie aanbieden aan de ander noemt men adviseren. Soms spreekt men ook wel van gedragsbeinvloeding. 

Hoe doe ik dat?

Een advies moet inhoudelijk correct zijn, maar ook aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van degene die het krijgt. Dus:
1. Sluit aan bij het referentiekader van de ander;
2. Formuleer aanvaardbaar en bruikbaar;
3. Bespreek de effecten;
4. Geef aanwijzingen m.b.t. de uitvoering;
5. Vat uw advies nogmaals samen, vraag na of het begrepen en uitvoerbaar is en maak bij voorkeur een  afspraak om e.e.a. te evalueren.
Als de ander ondanks alles niet in staat is uw adviezen op te volgen, wordt dit onvermogen om adviezen op te kunnen volgen (non-compliance) een hoofdprobleem dat specifieke behandeling behoeft, bij voorkeur in de vorm van empowerment.