Feedback krijgen

Feedback krijgen is vergelijkbaar met het krijgen van (gratis) advies; doe er uw voordeel mee!

Hoe doe ik dat? 

1. Luister actief naar de feedback, vooral naar de
    feitelijke klacht, 
de emotionele betekenis voor de 
    ander en 
de wens/eis die hieruit voortkomt.

2. Benoem in een samenvatting de klacht, de betekenis 
    en wens en sluit af met het benoemen van
het 
    gemeenschappelijk belang van een oplossing.

3. Beheers eigen emoties dus ga niet in diskussie, 
    ontkracht de emoties van de ander niet, maar laat 
    merken dat u die (h)erkent. Ga niet in de verdediging
    dus geen 'ja, maar...'-formuleringen!

4. Erken de feedback en biedt zonodig verontschuldiging
    aan.
NB: Dit is iets anders dan aansprakelijkheid
    erkennen!

5. Geef desgewenst aanvullende informatie, maar
    doe    dit 
gedoseerd, interactief en 
gebaseerd op
    feiten. 
    Probeer zoveel mogelijk (eigen) 
meningen te 
    vermijden. Herformuleer de kritiek en uw eigen visie
    desgewenst in enerzijds.....,anderzijds.....

6. Bied een (procedurele) oplossing.

Ga door met :feedback geven.