Verstoringen in feedback

Hoewel feedback een controle- of correctiemechanisme is, is het zelf ook niet vrij van verstoringen. Het houvast dat ons referentiekader biedt, kan het wel eens laten afweten door:
- Het referentiekader biedt te weinig
  aanknopingspunten door verschillen in sexe, leeftijd,  
  cultuur;
- Onbelangrijke zaken op de voorgrond te zetten;
- Machtstrijd tussen de verschillende gespreks-
  partners;
- Gebrek aan onderlinge binding. 
Vooral een verschil in opvatting tussen u en de ander over uw wederzijdse rol in het contact dient als voorliggend probleem snel te worden aangepakt. Zo niet dan onstaan al snel vicieuze probleemcirkels.
 
U heeft nu alle leerstof behandeld. Ga door met: eindtoets.