Niveaus van communicatie

Een boodschap bevat behalve de inhoud ook altijd een soort gebruiksaanwijzing die weergeeft hoe men de inhoud dient op te vatten. Communicatie verloopt dus altijd op verschillende niveaus en door die verschillende niveaus slim te combineren, kan men nauwkeurig en toch efficient communiceren.

Hoe doe ik dat?
U gebruikt: 

  1. het inhoudsniveau vooral voor zakelijke uitingen
  2. het gevoelsniveau of de onderstroom om gevoelens en opvattingen t.a.v. het onderwerp aan te geven, bijvoorbeeld hoe urgent of belangrijk iets is 
  3. het betrekkingsniveau om de ander duidelijk te maken hoe hij de inhoudelijke boodschap dient op te vatten
  4. het relatieniveau bevat  informatie over de onderlinge verhoudingen tussen de zender en ontvanger, bijv. een gelijkwaardige vriendschapsrelatie of juist een hierarchische gezagsverhouding
  5. het metaniveau heeft betrekking op de onderlinge communicatie zelf, bijvoorbeeld een opmerking over fel men met elkaar in discussie is.