Stappenplan (feedback)

Doorloop alle stappen en maak de bijbehorende VETO's. 

Inhoudsopgave: 

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -  
    aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof
-  Inleiding;
-  Feedback krijgen;
-  Feedback geven;
-  Verstoringen in het feedback proces;

5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Persoonlijk leerplan; aanpassing van uw leerplan;
8.Feedback aan docent;  wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie van deze manier van werken


Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.