Pers. leerplan (feedback)

Wat zijn uw leerambities m.b.t. dit thema? Geef in steekwoorden voor uzelf aan:
- Waarvoor u de leerstof nodig heeft?
- Wat u precies wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende hebt geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante zaken

Ga door met: entreetoets