Definitie en belang communicatieleer

Communicatieleer is het samenhangende geheel van regels en wetmatigheden dat het mogelijk maakt om communicatie als (professioneel) hulpmiddel te gebruiken. 

Welke onderdelen kan men binnen de communicatieleer onderscheiden?

1. de definitie van communicatie als professioneel hulpmiddel;
2. het symbolische karakter van communicatie;
3. het gespreksonderwerp;
4. de diverse vormaspecten;
5. de referentiekaders van de betrokkenen;
6. de context van het contact. 

Ga door met: definitie communicatie als prof.hulpmiddel.