Hints bij casus

Wat tracht de hoofdpersoon te bereiken? 
- x

Welke doelen worden gehaald, welke niet? 
- y

Hoe efficiënt gebeurt dit? 
- z

Suggesties ter verbetering? 
- c

Ga terug naar casus.