Hints bij casus (gespreksvaardigheden)

Wat tracht de hoofdpersoon te bereiken? 
-
nagaan wat de toestand van de patient is
- informatie geven
- samenwerking
Welke doelen worden gehaald, welke niet? - informatie komt beperkt over
- samenwerking is vrij eenzijdig

Hoe efficiënt gebeurt dit? - kan beter

Suggesties ter verbetering? 
- beter luisteren naar onderstroom van patient
- gesprek agenderen zodat patient ook weet wat de bedoeling is en beter tot haar recht komt

Ga terug naar casus.