Slecht-nieuwsgesprek

Een slecht-nieuwsgesprek is een voorlichtend gesprek waarin u de ander confronteert met een nare boodschap. Het doel van ieder voorlichtend gesprek en dus ook van een slecht-nieuwsgesprek is zorgen dat de ander begrijpt wat er aan de hand is. Omdat slecht nieuws vaak heftige reacties oproept, is sprake van twee extra doelen: de ander helpen het nieuws emotioneel te verwerken en een zeker houvast te bieden voor het vervolg.

Hoe doe ik dat?
Een slecht-nieuwsgesprek dient ongestoord, zonder tijdsdruk, bij voorkeur in aanwezigheid van een of meer naasten, en als volgt gefaseerd plaats te vinden:
1. Het slechte nieuws meedelen;
2. Helpen het nieuws te verwerken;
3. Houvast bieden;
4. Vervolg bespreken en gesprek beeindigen

Omdat slecht nieuws ook de boodschapper niet onberoerd laat, is aandacht voor eigen emoties en zelfzorg op z'n plaats.

 Er is een aparte module slecht nieuws gesprek