Stappenplan (voorlichting & begeleiding)

Doorloop alle onderstaande stappen en VETO's. 
1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; (printversie)
    - de inleidende pagina 
5.
Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7.Aanpassing persoonlijk leerplan;
8.Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
9. Evaluatie van deze manier van werken.  

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.