3.1.3.4 Kritiek

Klachten en kritiek dient men zorgvuldig te behandelen want dat voorkomt extra (emotionele) schade, houdt de samenwerking in stand en geeft de mogelijkheid om van fouten te leren. 

                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U erkent dat kritiek niet leuk is, maar wel leerzaam
  2. U gaat adequaat om met de kritiek die u krijgt
  3. U zorgt ervoor dat u op passende wijze zelf kritiek geeft
  4. U adresseert de kritiek op het juiste niveau

Meer weten? Zie Bijsturen