3.1.3.4.4 Niveaus

Kritiek kan betrekking hebben op de verschillende niveaus van communicatie en/of samenwerking i.c. inhoud, proces en relatie. Het is van belang om kritiek op het juiste niveau te adresseren. 

                                       

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft aan dat er in uw ogen iets is misgegaan. U spreekt de ander aan op inhoudsniveau
  2. U geeft te kennen dat het gebeurde u ook emotioneel heeft geraakt. U richt zich in uw communicatie op het gevoelsniveau
  3. U beseft dat kritiek ook gevolgen heeft voor en iets zegt over de onderlinge verhoudingen. Zo illustreert een beschuldiging dat de kritiekgever vindt dat hij of zij in de (machts)positie is om anderen op hun fouten te wijzen. U (h)erkent communicatie op relationeel niveau
  4. U weet dat als de relatie echt verstoord is, het geen zin heeft om over de inhoud of procedures verder te praten. U bent bekend met de communicatieve hierarchie.  

Meer weten? Zie Klachten & Kritiek