3.1.3.4.2 Kritiek krijgen

Kritiek krijgen betekent zich openstellen om iets te leren of om iets recht te zetten en is een gelegenheid om de verstandhouding met de klager te herstellen. 

Hoe doe ik dat?

 1. U ontloopt overleg of onderhandeling. U weigert
 2. U neem bij voorkeur zelf het initiatief tot een gesprek
 3. U luister altijd actief naar de kritiek, ongeacht of u deze terecht vindt of niet
 4. U toont begrip voor de gevoelens van de ander, zonder daarmee gelijk te erkennen
 5. U geeft uw eigen viaie pas als de ander is gekalmeerd en houdt het kort
 6. U vraagt regelmatig of de ander u kan volgen en of hij nog in uw visie geinteresseerd i
 7. U geeft aan dat uw uitleg geen poging is om uzelf goed te praten
 8. U vraagt of mag uitleggen hoe het heeft kunnen misgaan
 9. U houdt uw standpunt beknopt en vermijdt welles-nietes discussies
 10. U vraagt eerst de ander wat hij als 'oplossing' ziet
 11. U komt, mits het voorstel van de ander een reële optie is, kom snel tot duidelijke afspraken
 12. U onderhandelt als de ander overvraagt.

Meer weten? Zie Klachten & Kritiek