3.1.3.4.3 Kritiek geven

Kritiek geeft men doorgaans om onvrede te uiten en te bereiken dat de ander daarin zijn verantwoordelijkheid neemt, bij voorkeur door gedrag zichtbaar aan te passen.    

Hoe doe ik dat?

  1. U bereidt u goed voor zodat u ondanks oplopende emoties uw kritiek duidelijk en aanvaardbaar kunt formuleren
  2. U praat daarbij zoveel mogelijk in de ik-vorm
  3. U beseft dat kritiek 'slecht nieuws' is en dat de ander mogelijk emotioneel kan reageren
  4. U blijft zelf rustig en luistert naar de reactie
  5. U toont begrip, maar zwakt uw kritiek niet af, u vat de reactie van de ander samen en erkent dat het onaangenaam is om kritiek te krijgen
  6. U geeft aan dat het u niet om de man gaat, maar om de bal
  7. U vraag in hoeverre de ander het eens is met uw kritiek en in hoeverre hij bereid is daar wat mee te doen
  8. U zoekt samen naar een oplossing, bij voorkeur in de vorm van concrete, controleerbare afspraken om het probleem in de toekomst te voorkomen.

Meer weten? Zie Klachten & Kritiek