3.1.3.4.2.1 Weigeren

Weigeren om met iemand in gesprek te gaan die kritiek heeft of waarop u zelf kritiek heeft, is meestal onverstandig omdat dit doorgaans leidt tot intensivering van de klachten; men graaft zich in of zoekt het hogerop. Toch kan het wijs zijn om de confrontatie niet aan te gaan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt uw kritiek voor u. U vindt het niet belangrijk om de ander ermee te confronteren en u lost het probleem zelf wel op. Ook als u niet in de (machts)positie bent om de ander aan te spreken op zijn gedrag en het geven van de kritiek tegen u kan worden gebruikt, is het soms beter om u maar gedeisd te houden. U geeft op
  2. U vertelt wel dat er iets is misgegaan, maar gaandeweg het gesprek laat u toe dat de ander de verantwoordelijk daarvoor van zich afschuift, bijvoorbeeld heel boos wordt of zich als slachtoffer gedraagt. Dit beperkt de relationele schade, maar biedt ook geen oplossing. U geeft toe
  3. U brengt uw kritiek hard en duidelijk naar voren en dwingt u de ander dat hij de schade herstelt en/of een herhaling voorkomt. U kunt voor deze aanpak kiezen als u vindt dat de ander een grote fout heeft gemaakt en als u ook in de (machts)positie bent om de ander daarop hard aan te spreken. U legt op.

Meer weten? Zie Kritiek krijgen