2.3.4.1.1 Pro-actief

Een gesprek met een klager is soms pijnlijk maar uiterst belangrijk om weer met elkaar in het reine te kunnen komen. Bovendien kan het zeer leerlzaam zijn omdat mensen over het algemeen niet zo maar klagen. Het is dus zaak om pro-actief te handelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt bij voorkeur zelf het initiatief; u vertelt de ander dat er (door u) een fout is gemaakt die nadelige gevolgen heeft of kan hebben
  2. U wacht tot het slachtoffer het initiatief neemt; u wordt in dat geval geconfronteerd met een klacht over de gemaakte fout.