Omgaan met kritiek & klachten

Wat levert deze module mij op? 
Na het volgen van deze module heeft u inzicht in de achtergronden van kritiek en klachten en in de dynamiek van het bespreken van ongenoegens. Bovendien weet u hoe u constructief om kunt gaan met kritiek, klachten en/of (vermeende) fouten. 

Start module!

Leerstof (klik hier voor printversie): 

- Klachten en Kritiek
- Verschillende niveaus
- Niet leuk, wel leerzaam
- Ga adequaat om met kritiek
   * vakinhoudelijke kritiek
   * in gesprek met de klager
- Geef zelf op passende wijze kritiek
- Meer doelen en benaderingen