Kritiek op verschillende niveaus

Kritiek kan betrekking hebben op de volgende niveaus van communicatie:
1. inhoudsniveau: er is in de ogen van de kritiekgever iets mis gegaan. De kritiekgever brengt deze inhoudelijke boodschap over aan de kritiekontvanger.

2. Gevoelsniveau; kritiek heeft daarnaast een emotionele betekenis. De kritiekgever is teleurgesteld of heeft zich eraan gestoord dat er iets is misgegaan en is daar misschien wel heel boos over. De kritiekgever wil dat deze ergernis of boosheid wordt gehoord door de ontvanger van de kritiek. Deze wordt er op aangesproken dat er iets is misgegaan en dat is vervelend om te horen. Kritiek krijgen, houdt dus in dat je meer of
minder 'slecht nieuws' krijgt te horen.

3. Relationeel niveau; tenslotte heeft kritiek ook een relationele betekenis. Afhankelijk van hoe de kritiek wordt gebracht, betekent de kritiek in meer of mindere mate een beschuldiging of zelfs een afwijzing van de
kritiekontvanger. De kritiekgever laat daar tevens mee blijken dat hij de (machts)positie heeft om de
ander op zijn fouten te wijzen.