Kritiek op verschillende niveaus

Kritiek kan betrekking hebben op de volgende niveaus van communicatie:

1. inhoudsniveau: er is in de ogen van de kritiekgever iets
    mis gegaan. De kritiekgever brengt deze inhoudelijke
    boodschap over aan de kritiekontvanger.

2. Gevoelsniveau; kritiek heeft daarnaast een emotionele
    betekenis. De kritiekgever is teleurgesteld of heeft zich 
    eraan gestoord dat er iets is misgegaan en is daar 
    misschien wel heel boos over. De kritiekgever wil dat 
    deze ergernis of boosheid wordt gehoord door de 
    ontvanger van de kritiek. Deze wordt er op aangesproken
    dat er iets is misgegaan en dat is vervelend om te horen.  
    Kritiek krijgen, houdt dus in dat je meer of  minder 'slecht  
    nieuws' krijgt te horen.

3. Relationeel niveau; tenslotte heeft kritiek ook een 
    relationele betekenis. Afhankelijk van hoe de kritiek wordt
    gebracht, betekent de kritiek in meer of mindere mate  
    een beschuldiging of zelfs een afwijzing van de 
    kritiekontvanger. De kritiekgever laat daar tevens mee  
    blijken dat hij de (machts)positie heeft om de
    ander op zijn fouten te wijzen.

Ga door met: niet leuk, wel leerzaam.