Kritiek geven

Kritiek geven komt voort uit ergernis of misschien wel boosheid. Tegelijkertijd vraagt kritiek geven dat u in staat bent uw ongenoegen helder en acceptabel te verwoorden. Het is daarom verstandig om alvorens in kritiek los te barsten, eerst te bedenken wat u wilt bereiken met uw commentaar. Hoewel er meer doelen en bijbehorende benaderingen mogelijk zijn, gaat het er doorgaans om te bereiken dat de ander de verantwoordelijkheid op zich neemt voor wat er is misgegaan en daar ook iets mee doet. In dat geval is het overlegmodel het handigst.

Hoe doe ik dat?

1. Het overlegmodel van kritiek veronderstelt dat de 
    onderlinge verhoudingen min of meer gelijkwaardig 
    zijn en dat er tevens sprake is van een redelijke en bij 
    vooorkeur goede verstandhouding. De relatie is zo 
    gelijkwaardig en goed dat u elkaar open kunt vertellen 
    wat u dwarszit.
2. Formuleer uw kritiek duidelijk en aanvaardbaar. Duidelijk
    wil zeggen dat u concreet aangeeft over welke situatie en 
    over welk gedrag u het hebt. Tevens geeft u aan welke 
    gevolgen dit gedrag had of kan hebben. Aanvaardbaar wil
    zeggen dat u niet de persoon aanvalt, maar alleen zijn 
    gedrag ter discussie stelt. Praat daarbij zoveel mogelijk 
    in de ik-vorm. Het gaat om wat u hebt ervaren en om wat 
    u daarvan vindt.
3. Besef dat uw kritiek voor de ander 'slecht nieuws'  
    is. Door de emoties die dit oproept, zal de ander zeker 
    willen reageren. Daarbij zijn allerlei reacties 
    te verwachten, zoals verdedigen, verzachten, afweren of 
    een tegenaanval inzetten.
4. Hou eigen emoties in bedwang en luister naar de 
    reactie. Soms schrikken mensen zo erg van de kritiek
    dat ze helemaal stilvallen. Nodig de ander dan
    uit om te reageren. 
5. Zwak kritiek niet af en vat alleen de reactie van de ander
    samen en erken dat het voor de ander onaangenaam is
    om de kritiek te krijgen. Geef tevens aan dat uw kritiek niet
    is bedoeld om de ander als persoon onderuit te halen, 
    maar is bedoeld om samen een oplossing te vinden voor 
    een ongewenste situatie.
6. Wanneer u merkt dat de eerste golf van emoties is 
    weggeëbd, kunt u uw kritiek nog wat toelichten. Pas ook 
    nu op niet teveel tegelijk te zeggen. Neem nu en dan een
    pauze en laat de ander reageren op wat u hebt gezegd.
    Op deze manier helpt u de ander om de kritiek te 
    begrijpen en emotioneel te verwerken.
7. Vraag op het juiste moment in hoeverre hij het eens is 
    met uw kritiek en in hoeverre hij bereid is daar wat mee  
    te doen. Pas wanneer de ander zich daar duidelijk over 
    heeft uitgesproken, komt de volgende stap in beeld. 
8. Kom samen tot een oplossing, bij voorkeur tot concrete, 
    controleerbare afspraken om het probleem dat is 
    ontstaan door het gedrag van de ander, zo goed mogelijk 
    op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Ga door met: meer doelen en benaderingen (andere aanpak kritiek)